Aan de -bijna letterlijke- vooravond van de provinciale verkiezingen spraken we met SGP-lijsttrekker Jan Hartog en lijstduwer Aldert Grashuis uit Warffum.

 


Jan Hartog: ‘SGP is weten waar je aan toe bent’

Wat is volgens u nou het belangrijkste onderwerp bij de verkiezingen deze week?

Hartog: Ja, ik zou natuurlijk iets concreets uit ons programma kunnen noemen. Zoals bijvoorbeeld de aardbevingsschade of energie of landbouw, maar ik denk dat deze verkiezingen eigenlijk over iets anders gaan.

Waar over dan?

Ik denk dat het nu vooral over vertrouwen in de overheid gaat. Dat is op zich geen provinciaal programmapunt, maar het speelt wel bij alle kiezers. Ik denk dat heel veel mensen zich afvragen of onze bestuurders in Den Haag, Brussel of Groningen eigenlijk wel goede dingen voor ons doen. Kortom, of we er wel op kunnen vertrouwen dat ze goed voor ons zorgen.

Wat kan de provincie daar aan doen?

Helaas niet altijd even veel. Provincies en gemeenten zijn vaak de uitvoerders van rijksbeleid waar ze zelf ook niet altijd even gelukkig mee zijn.

Heeft het dan zin om voor de provinciale staten te gaan stemmen?

Zeker wel! Het maakt heus wel uit wie het straks in de provincie voor het zeggen krijgt. En….. wat veel mensen niet weten: De provinciale staten kiezen de Eerste kamer. Dus jouw stem bepaalt ook wie er in de Eerste kamer komt.

Maar die mensen kennen we verder toch helemaal niet?

De mensen misschien niet, maar de partijen wel. Dus als je gelukkig bent met hoe het nu in ons land gaat, stem dan vooral op een regeringspartij. Als je je zorgen maakt, kies dan voor wat anders.

Zoals de SGP?

Ja. Als je wilt weten wat je aan een partij hebt, kijk dan niet eerst naar wat er beloofd wordt. Maar kijk vooral naar wat een partij gedaan heeft. Hoe een partij in het leven en in de politiek staat. Je kunt misschien van alles van de SGP vinden, maar je weet waar je aan toe bent. Ik durf te zeggen dat wij als oudste partij van het land staan voor betrouwbaarheid en rechtvaardigheid. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de bescherming van ongeboren leven. Er zijn niet veel partijen die daar voor opkomen. Ons verkiezingsprogramma voert niet voor niets als titel “recht doen”.

Is de SGP in de provincie er voor iedereen?

Ja, dat is ook gewoon een Bijbelse opdracht. Als christen heb je de taak om goed te doen aan alle mensen. Niet alleen aan geloofsgenoten. Om het eens met de profeet Micha te zeggen: “wat vraagt de Heere anders van u dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Tenslotte, waarom dus SGP op 15 maart?

Omdat we het goede zoeken voor alle Groningers en een sterk en realistisch programma hebben. Maar zeker ook omdat we een partij zijn waar je op aan kunt. Zowel in Groningen als in Den Haag en Brussel.

 

Aldert Grashuis: "met een gerust hart en geweten SGP stemmen."
Aldert Grashuis: ‘Met een gerust hart en een gerust geweten SGP stemmen’

Wat doet Aldert Grashuis op de SGP lijst?

Van huis uit heb een andere politieke kleur, maar gaandeweg voelde ik mij steeds meer bij de SGP standpunten thuis. Ik ben al een aantal jaar lid en ben gevraagd om op de lijst te staan.

Speelt het mee dat je agrariër bent?

Ja, dat is zo. De SGP heeft zich altijd sterk ingezet voor landbouw en visserij. Het is een nuchtere partij die snapt dat mensen de aarde met wat er op leeft op een goede manier gebruiken mogen. En dat boeren en vissers voor ons eten zorgen.

Voel je je thuis bij de SGP?

Zeker! Het is een fijne partij met bescheiden mensen. Ik weet dat we niet hoog van de toren blazen en dat de SGP-ers in Den Haag en Brussel vaak stille werkers zijn. Het zijn vaak van die “Daniels”.

Wat bedoel je daar mee?

Nou de Bijbelse Daniël werd gedeporteerd en werkte aan het hof in Babel onder verschillende  goddeloze koningen. Toch deed hij trouw zijn werk. Niet om daar iets mee te verdienen, maar gewoon omdat God dat van ons vraagt.

Wat zou de SGP in de provincie Groningen voor goeds kunnen doen?

Ik hoop vooral een realistisch geluid laten horen. En ook wat weerstand aan Haagse of Brusselse regelgeving bieden. Het kan toch niet zo zijn dat provincies alles maar moeten slikken en uitvoeren wat ze ergens anders bedenken.

Waar moet ik dan aan denken?

De stikstofproblematiek bijvoorbeeld, de eisen die gesteld worden. Dat we meer op feiten werken en minder op het onderbuikgevoel. Maar je kunt ook denken aan de bescherming van roofdieren als de wolf en de steenmarter. Het kan toch niet zo zijn dat we niet meer over onze eigen omgeving of ons eigen have en goed gaan!

Tot slot: Waarom SGP op 15 maart?

Omdat de SGP een betrouwbare en Bijbelse partij is, die al meer dan honderd jaar het goede voor dit land en zijn inwoners zoekt. Dat gebeurt vaak in stilte en achter de schermen. Maar bij de SGP kun je je veilig voelen. Daar kun je dus met een gerust hart en een gerust geweten je stem aan toevertrouwen.