Jan Hartog Lijsttrekker

Ik ben Jan Hartog, 59 jaar, inmiddels 28 jaar getrouwd met Janny en samen hebben we in ons huwelijk 4 kinderen (nu in de leeftijd van 18 tot 27 jaar) mogen ontvangen.

Als oudste zoon van de dorpskruidenier geboren in een klein boerendorp in de provincie Utrecht waar ik het grootste gedeelte van mijn leven heb doorgebracht. Na de middelbare schoolopleiding heb ik eerst mijn militaire dienstplicht vervuld en daarna bijna twintig jaar in verschillende commerciële functies bij een productiebedrijf gewerkt. In 2006 zijn we als gezin naar Niekerk (Westerkwartier) verhuisd en daar wonen we nu nog steeds met heel veel plezier in een oud boerderijtje op een stukje grond.

In het dagelijks leven ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam als sales manager in Nederland en België voor twee Duitse bedrijven. Dat betekent dat ik wel eens onderweg ben, maar het meeste werk gebeurt tegenwoordig vanuit huis. Daarnaast ben ik in het voorjaar ook actief als veldmedewerker in het kader van weidevogelbeheer bij Collectief Groningen West.

Kerkelijk zijn wij -inclusief kinderen- lid van de gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. (www.gkzuidhorn-eo.nl). Dit is een relatief jonge gemeente die graag vast wil houden aan gehoorzaamheid aan Gods’ Woord.

In heden en verleden heb ik ook enkele kerkelijke en maatschappelijke functies vervuld. Dat waren o.a. kerkenraadslid, deputaat Eenheid Gereformeerde belijders, gemeenteraadslid, bestuurslid GPV, bestuurslid pensioenfonds en lid van het schoolbestuur.

Toen het SGP bestuur de leden vroeg of die zich in wilden zetten voor de komende provinciale verkiezingen heb ik laten weten dat ik dat wel wou. Ik heb er niet alleen de gelegenheid voor, maar vind ook dat we als christenen een plaats en een taak in de maatschappij hebben. En dat we als het voor ons mogelijk is daar dan ook invulling aan mogen geven. Niet om te heersen, maar om te dienen en om het geluid en de stijl van het Koninkrijk te laten zien en horen.